Onze visie

De kernvaardigheden vanuit het driecirkelmodel van “Leefstijl” zijn de basis van waaruit we werken:
- Waarden (goed/slecht)
- Zelfvertrouwen (positief zelfbeeld, verantwoordelijkheidsgevoel en positieve feedback)
- Emotionele intelligentie (accepteren van gevoelens, empathie en omgaan met gevoelens)
Deze sociale kernvaardigheden vormen de basis van waaruit we onze leerlingen meenemen in hun eigen leerproces.

Binnen het onderwijsleerproces zorgen kwalitatief goede onderwijskundige personeelsleden voor het aanbod en de verwerking die passend is bij de onderwijsbehoeften van de groepen en/of de individuele leerlingen.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden