Cameratoezicht


Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we toezicht via camera’s. Cameratoezicht wordt toegepast voor het observeren van ongeoorloofd toegang tot ons schoolgebouw en/of er vernielingen aan ons schoolgebouw en schoolplein worden gepleegd.
Hoe de school omgaat met de cameratoezicht en onder welke voorwaarden dit gebeurt kunt u lezen in de Cameratoezicht reglement op de site van Openbaar Onderwijs Emmen.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden