Schooltijden

De school maakt gebruik van het 5 gelijke dagen model.
Groep 1 t/m 8 gaat van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -14.00 uur naar school. Een kwartier voor schooltijd en tijdens de ochtendpauze is er surveillance.
De kinderen van de diverse groepen gaan via hun eigen ingang naar
binnen en buiten. De deuren hiervan zijn een kwartier voor schooltijd
open.

De kinderen mogen het speelterrein tijdens de pauzes niet verlaten zonder
toestemming van de groepsleerkracht. Dit wordt altijd gecontroleerd.
De eerste bel gaat 5 minuten voor de aanvang van de lessen. In die vijf
minuten kunnen de kinderen rustig naar hun klaslokaal gaan en eventueel
nog het toilet bezoeken. Bij de tweede bel of zoemer beginnen de lessen.
We verzoeken om uw kind alleen de school in te laten gaan. Dit bevordert
de zelfstandigheid van uw kinderen. We begrijpen echter dat dit niet voor
alle kinderen op hetzelfde moment opgaat, zeker niet voor de kleintjes.
Vandaar de volgende regeling: De ouders van kinderen in groep 1 en 2
mogen de kinderen naar het leslokaal brengen, maar als de bel of zoemer
om 08.30 uur, vragen we u vriendelijk om de school te verlaten.

Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om bij de ingang te
wachten. Kom niet te vroeg. Dit stoort de lessen in andere groepen.

Lees verder over...

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden