Belangrijke adressen en telefoonnummers

Locatieleider:
Dhr. Rik Lieberom
telefoon: 0591-390175
mobiel: 06-15647920

IB-er:
Mevr. Nicole Hemel
telefoon: 0591-390175

Het bestuur:
gemeentebestuur Emmen
Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
telefoon: 0591-685555

Afdeling onderwijs:
Mevr. Y.Boxem
Raadhuisplein 1
7811 RA Emmen
telefoon: 0591-685270

Medezeggenschapsraad:

Voorzitter:
Dhr. D. Weitering


Ouderraad:

Voorzitter:
Vacant

Secretariaat:
Mevr. Jacqueline Mink

Penningmeester:
Mevr. Christine Muskee

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden