Belangrijke adressen en telefoonnummers

Locatieleider:
Dhr. J.ter Maat
telefoon: 0591-390175
mobiel: 0642616830

IB-er:
Mevr. Nicole Hemel
telefoon: 0591-390175

Het bestuur:

Vanaf 1 januari 2022 is Openbaar Onderwijs Emmen een zelfstandige stichting.
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van OOE in de zin van de Wet op het primair onderwijs en is belast met het besturen van de stichting en haar scholen.
Het College van Bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezich

Afdeling onderwijs:
Dhr. E Vredeveld
Smedingeslag 1a
7824 HK  Emmen
0591-240 000

Medezeggenschapsraad:

Voorzitter:
Mevr. G. Jalving


Ouderraad:

Voorzitter:
Vacant

Secretariaat:
Mevr. Jacqueline Mink

Penningmeester:
Mevr. Christine Muskee

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden