MR, OR en Leerlingenraad

MR
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Momenteel is de mr als volgt samengesteld:

Oudergeleding:
Dennis Weitering (voorzitter)                                                            
Johan Smit (lid)    

Personeelsgeleding:
Maaike Moorlag (lid)
Frank v/d Zanden (lid)            

De locatieleider  is de helft van de vergaderingen aanwezig, maar is geen lid van de mr.

OR
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk dat zij weten wat er onder ouders/verzorgers leeft.
De ouderraad is momenteel als volgt samengesteld:

Christine Muskee (penningmeester)      
Cariena Walda (lid)                     
Claudia Bruinewoud (lid)
Lysette Bruins (lid)
Miranda Wolters (lid)
Janny Jalving (lid)

Leerlingenraad
Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:

Luuk Weitering (groep 8)
Jayden Wessel (groep 8)
Mette Beukers (groep 7)
Lieke Lautenbach (groep 7)

 

                  
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden