MR, OR en Leerlingenraad

MR
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Momenteel is de mr als volgt samengesteld:

Oudergeleding:
Gea Jalving (voorzitter)  
Gerry Berends                                                        
   

Personeelsgeleding:
Maaike Moorlag (lid)
Maud Breider (lid)            

De locatieleider  is de helft van de vergaderingen aanwezig, maar is geen lid van de mr.

OR
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk dat zij weten wat er onder ouders/verzorgers leeft.
De ouderraad is momenteel als volgt samengesteld:

Christine Muskee (penningmeester)      
Cariena Walda (lid)                     
Claudia Bruinewoud (lid)
Lysette Bruins (lid)
Janny Jalving (lid)

Leerlingenraad
Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:
Dinand Hake (groep 8)
Siem Christ (groep 7)
Ryan Wendels (groep 6)
Jayden Bos


 

                  
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden